Kantoorinformatie

Advocatenkantoor Ertekin is gevestigd aan de Calandstraat 1, 2521 AD Den Haag. U kunt Advocatenkantoor Ertekin bereiken onder het telefoonnummer 070–2212865 of via info@ertekin.nl

De kantoorverantwoordelijke is mevrouw T. Ertekin. Mr. T. Ertekin is advocaat en staat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA): gevestigd aan de Pr. Beatrixlaan 5, 2595 AK Den Haag, 070-3353535, info@advocatenorde.nl

Bij ziekte of overmacht zal Advocatenkantoor Ertekin in overeenstemming met cliënt trachten de zaak aan te laten houden. Indien dit niet lukt of niet reëel is bij bijvoorbeeld langdurige ziekte zal Advocatenkantoor Ertekin zorgdragen voor waarneming/vervanging door andere advocaten waarmee Advocatenkantoor Ertekin afspraken heeft gemaakt. Mr. Ö. Batur zal de werkzaamheden voor zover deze betrekking hebben op de strafrechtelijke praktijk van mr. T. Ertekin gedurende haar ontstentenis, belet of langdurige arbeidsongeschiktheid waarnemen. Mr. S. Salhi zal de werkzaamheden voor zover deze betrekking hebben op de familie- en bestuursrechtelijke praktijk van mr. T. Ertekin gedurende haar ontstentenis, belet of langdurige arbeidsongeschiktheid waarnemen.

Advocatenkantoor Ertekin beschikt over een individuele beroepsaansprakelijkheidsverzekering waarbij de aansprakelijkheid per geval tot €500.000,- (vijfhonderdduizend) is beperkt, te vermeerderen met het eigen risico van €2.000,- (tweeduizend). Op de dienstverlening van Advocatenkantoor Ertekin is het Nederlands recht van toepassing en is de Rechtbank Den Haag bevoegd.
Advocatenkantoor Ertekin beschikt niet over een derdengeldenrekening en is niet aangesloten bij een Stichting Derdengelden.

Advocatenkantoor Ertekin
Rechtsvorm: Eenmanszaak
KvK nummer: 74675435
Btw nummer: NL002195119B89


Contact

telefoon

+31 (0)70 - 221 28 65

e-Mail

info@ertekin.nl

maak een afspraak

 adres

Calandstraat 1
2521 AD Den Haag

Openingstijden

maandag t/m vrijdag

09.00 - 17.00 uur